Plandemic Indoctornation

“Threats to freedom of speech, writing and action, though often trivial in isolation, are cumulative in their effect and, unless checked, lead to a general disrespect for the rights of the citizen.”

~ George Orwell ~


Beste vrienden, oud en nieuw, ver en dichtbij, kennissen en familie


Toen ik 6 jaar geleden de documentaire Dirty Wars zag, die het verhaal vertelde over de vuile spelletjes die het Amerikaanse leger speelde tijdens de oorlog in Afghanistan, had ik niet kunnen vermoeden hoe dit mijn leven zou veranderen. Vanaf dat moment ben ik letterlijk dag en nacht, 24/7, bezig geweest om de nagenoeg oneindige lijst aan leugens, misinformatie, conditioneringen en manipulatietechnieken die onze wereld teisteren te ontmaskeren. Zo leerde ik van Noam Chomsky hoe wereldwijde berichtgeving in de reguliere media tot op vandaag, rechtstreeks of onrechtstreeks, een propagandamiddel is, gestuurd door een handvol conglomeraten. Bill Still en Mike Maloney toonden mij hoe het globale monetair systeem niets anders is dan de grootste legale diefstal sinds het ontstaan van de moderne beschaving. En ook ontdekte ik de waarheid over het Palestijns-Israëlisch conflict en de Zionistische beweging die daarachter schuilgaat. Dat ik via professor Anthony Sutton te weten kwam dat zowel nazi-Duitsland als de Russische Revolutie werden gefinancierd met geld van Wall Street en Amerikaanse industriëlen, was amper nog een verassing te noemen. 

Maar daar stopte het niet, want ook de zogezegde tegenhangers van al dit geo-politiek imperialisme, het communisme en het socialisme, bleken historisch gebaseerd te zijn op dezelfde drang naar macht en totalitarisme. De Fabian Society en de entourage van Karl Marx zijn twee voorbeelden die me meteen te binnen schieten. Dat humanistische idealen en de (hulp)organisaties en NGO’s die ze uitdragen vaak ook deel uitmaken van een strategie waarbij onze terechte bezorgdheden worden uitgebuit en tegen ons worden gebruikt was een bittere pil om te slikken. Maar de grootste schok kwam misschien wel met de ontdekking dat zelfs hele sub -en tegenculturen, levensvisies en ideologieën fabricaties zijn van elitaire denktanken zoals het Tavistock Institute for Human Relations of neo-communistische filosofen zoals ‘The Frankfurt School’. Je zou bijna vergeten dat er ontelbare intelligentiediensten bestaan die in samenwerking met social media -en andere giganten ons de klok rond bespioneren, en bovendien ook meesters zijn in psychologische oorlogsvoering en het destabiliseren van naties.

Uiteindelijk waren het Michael Tsarion, Mark Passio en David Icke die alle puzzelstukjes voor mij bij elkaar legden door ook de occulte aspecten aan te tonen in dit enorme web van controle. Deze waarheidsstrijders lieten me daarenboven inzien hoe dit hele verhaal neerkomt op een spirituele oorlog die teruggaat tot in de oudheid en ver daar voorbij. Geheime vennootschappen, ridderordes, aristocratische bloedlijnen, symboliek, magie en andere esoterische tradities maakten nu ook deel uit van de onderwerpen die ik onderzocht. Het schaduwwerk dat onvermijdelijk volgt uit zo’n intense zoektocht was een godsgeschenk en zorgde ervoor dat ik mezelf kon bevrijden van de demonen die ik al jaren met me meedroeg. Het heeft me gemaakt tot de man die ik vandaag ben en het zal voor altijd de basis vormen voor hoe ik in het leven sta. En ondanks dat ik hier en daar wat van mijn conclusies heb moeten nuanceren staat na al die jaren mijn hoofdstelling, treffend verwoord door de Amerikaanse president Woodrow Wilson, nog steeds als een huis.

“Since I entered politics, I have chiefly had men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in the U.S., in the field of commerce and manufacturing, are afraid of somebody, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.”

― Woodrow Wilson, The New Freedom

Ironisch genoeg dachten velen onder jullie tijdens deze periode – en nog steeds, dat ik compleet gek geworden was. Nochtans was het overduidelijk dat ik een zekere rust gevonden had en stabieler was dan ooit tevoren. Deze tegenstrijdige perceptie is begrijpelijk natuurlijk. De visies die ik heb wijken zo ver af van wat de meesten als normaal of mogelijk beschouwen dat hoongelach en marginalisering de natuurlijke reactie zijn. Ik geef toe dat het niet altijd makkelijk was om hier mee om te gaan maar ik heb er veel uit geleerd en uiteindelijk heeft het me alleen maar sterker gemaakt. Hoe dan ook zijn we ondertussen aanbeland in 2020 en ik weet dat de gebeurtenissen van de voorbije maanden er voor hebben gezorgd dat sommigen onder jullie zich stilletjes ook vragen zijn beginnen stellen bij wat er allemaal gaande is.

Het is daarom dat ik graag de uitstekende, gratis te bekijken documentaire ’Plandemic: Indoctornation’ met jullie wil delen. Ik begrijp dat alleen de titel al bij velen voor negatieve reacties zal zorgen. Het idee dat er een agenda zou kunnen zitten achter de verspreiding van dit nieuwe coronavirus is voor de meesten onder ons onmogelijk te bevatten. De goede inborst van de gemiddelde mens, het geconditioneerd vertrouwen in autoriteit en de belediging van onze intelligentie dat deze vaststelling met zich zou meebrengen staat dit simpelweg niet toe. Dat deze film overal wordt gecensureerd en zogezegd ‘onafhankelijke fact checkers’ hem trachten te discrediteren door hem als vals te labelen zal ook al niet veel helpen. En toch weten we allemaal, zelfs ondanks onze grotendeels gefabriceerde geschiedenis, dat mensen in staat zijn tot de meest verschrikkelijke feiten. Ik deel deze documentaire dan ook in de eerste plaats voor zij die beginnen in te zien dat wat ons is verteld geweest op school en de kennis die ons wordt meegegeven in de media hoogstens een fractie is van de werkelijkheid achter wereldgebeurtenissen. Uiteraard kan een enkele documentaire nooit de omvang, nuances en gelaagdheid van duizenden uren research samenvatten, maar ik zie dit als een uiterst relevante en geschikte inleiding tot de informatie die ik nu al jaren tracht te delen. Tegelijk biedt deze docu ook een fascinerende alternatieve kijk op een fenomeen dat samen met 9/11 en de heisa rond de klimaatopwarming onze levens zal bepalen tijdens deze 21e eeuw. Moge het Licht der Waarheid op jullie schijnen.

Godspeed


Parallel Heimat

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *