Apocalyps 2020: De Mens Ontwaakt in de Coronadictatuur

“When the mob governs, man is ruled by ignorance; when the church governs, he is ruled by superstition; and when the state governs, he is ruled by fear. Before men can live together in harmony and understanding, ignorance must be transmuted into wisdom, superstition into an illuminated faith, and fear into love.”

~ Manly Palmer Hall ~


Terwijl er in België hallucinante, nutteloze en ongrondwettelijke maatregelen zijn ingevoerd, wordt het tegelijk stilaan duidelijk dat het zogezegde apocalyptische coronavirus veel beter meevalt dan ons werd verteld. Geleidelijk aan verschuift de focus van het aantal sterfgevallen, vergezeld van doemscenario’s met miljoenen doden, naar het aantal besmettingen. De voorbije maand bleef het aantal doden immers bijna overal stabiel of was er zelfs een dalende trend, ondanks de commotie omtrent de ‘Tweede Golf’. Ook de mate waarin de extreme maatregelen een rol hebben gespeeld bij het beperken van de verspreiding blijft onduidelijk. Overal ter wereld werden verschillende strategieën toegepast met wisselend resultaat. Zo is er het veelbesproken Zweden dat met een gematigdere aanpak dan de meeste andere landen vergelijkbare resultaten behaalde. Bovendien lijkt de immunisatie-strategie van dat land te werken waardoor het voorlopig ontsnapt aan een tweede golf. Ook Japan blijft het goed doen zonder lockdown of massaal te testen. De uiterst twijfelachtige data die we tot nu toe hebben gezien toont alleszins dat het bijna uitsluitend de ouderen en mensen met comorbiditeiten of een ongezonde levensstijl zijn die gevaar lopen voor de ernstige gevolgen ervan.

Bronnen:

  1. Wereldgezondheidsorganisatie (Geraadpleegd op 29 juni 2020) https://covid19.who.int/region/euro/country/be
  2. Statista (Geraadpleegd op 29 juni 2020) https://www.statista.com/statistics/1102288/coronavirus-deaths-development-europe/
  3. Our World in Data (Geraadpleegd op 29 juni 2020) https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid

Ikzelf ken verschillende mensen tussen de 20 en 40 jaar die het (zouden) hebben gehad en niemand is er aan gestorven. De getuigenissen varieerden van afwisselend ziek zijn tot ernstig ziek voor een periode van een aantal weken, soms met aanhoudende vermoeidheid en ademhalingsmoeilijkheden, maar nooit met fatale gevolgen. Een van m’n vrienden vertelde me zelfs hoe z’n partner, waarmee hij samenwoont, het virus had maar hij niet; zo bleek uit de test. Na een week samen thuis in quarantaine te zijn gegaan werd hij het beu en heeft hij haar omhelsd en gekust, waarna ze weer normaal zijn beginnen samenleven. “Liever samen corona dan zo’n afstandelijk leven te leiden met m’n partner” waren z’n woorden. Iets later liet hij zich voor een tweede keer testen en tegen alle verwachtingen in was hij nog steeds negatief. Dus ofwel is zijn immuniteit sterk genoeg waardoor het virus niet is doorgedrongen, ofwel zijn de testen inderdaad onbetrouwbaar, ofwel is het virus minder besmettelijk dan wordt beweerd. In elk geval is het duidelijk dat de bangmakerij van de overheid en de reguliere media, aangespoord door de erkende ‘experts’, op z’n zachtst gezegd overdreven is.

“All those we have examined so far had cancer, a chronic lung disease, were heavy smokers or severely obese, suffered from diabetes or had a cardiovascular disease. The virus was the last straw that broke the camel’s back, so to speak […] Covid-19 is a fatal disease only in exceptional cases, but in most cases it is a predominantly harmless viral infection…

In quite a few cases, we have also found that the current corona infection has nothing whatsoever to do with the fatal outcome because other causes of death are present, for example, a brain haemorrhage or a heart attack. [Covid19 is] not [a] particularly dangerous viral disease […] All speculations about individual deaths that have not been expertly examined only fuel anxiety.”

Dr Klaus Püschel, Off Guardian: 8 MORE Experts Questioning the Coronavirus Panic 


Virus en Vrijheid

De mysterieuze oorsprong van dit nieuwe coronavirus en de wereldwijde lockdown, met alle economische en sociale malaise als gevolg, zullen ongetwijfeld nog lange tijd voer voor discussie zijn. Het is immers van de even dubieuze ‘9/11’ aanslagen geleden dat we nog een situatie met zo’n impact hebben meegemaakt. Even opmerkelijk is dat in beide gevallen heel wat mensen twijfels hebben bij de officiële verklaring van deze gebeurtenissen. En net zoals toen zorgt de aanpak van de erkende experts en overheden ervoor dat een steeds grotere groep zich vragen begint te stellen bij de werkelijke redenen achter deze ontwikkelingen. Velen beginnen zich te realiseren dat bij ‘de bestrijding van dit virus’ niet onze gezondheid maar onze intrinsieke vrijheden het grootste slachtoffer zijn, en dat deze zoveelste crisis opnieuw wordt aangewend om een totalitaire samenleving tot stand te brengen. Cathy Berx, de weinig bekende gouverneur van Antwerpen en kersverse covid-crisismanager, die in 2018 nog deelnam aan de exclusieve en semi-geheime Bilderberg Groep vergadering, maakte alleszins in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk hoe relatief onze grondrechten volgens haar zijn.

‘Je hebt maar één absoluut grondrecht: het recht op leven. En daaruit voortvloeiend het recht om niet gefolterd te worden. De andere grondrechten zijn relatief, omdat ze tegenover elkaar afgewogen moeten worden. Vrijheid en privacy zijn te beperken als er hogere belangen in het geding zijn. Je moet natuurlijk wel aantonen dat die beperkingen proportioneel zijn en niet verder reiken dan nodig om het doel te bereiken.’

― De Standaard, Interview Cathy Berx: ‘Met de systeemfouten die ik vaststel, zou zwijgen schuldig verzuim zijn’

Drones, ‘social distancing’, ‘contact tracers’, ‘tracing apps’, verplichte vaccins, onzichtbare tatoeages als vaccinatiepaspoorten, ‘lockdowns’, reisbeperking en een algemene vermindering van onze bewegingsvrijheid worden verondersteld het ‘Nieuwe Normaal’ te zijn. Een hele resem talismanische termen die ons moeten gewoon maken aan een samenleving waarbij totale controle over elk aspect van ons leven de standaard is. In een wereld waar er ondertussen nagenoeg altijd wel ergens een camera om de hoek loert, data op gigantische schaal wordt ontgonnen voor verkoop en het verlies van privacy zo goed als volledig is genormaliseerd kan het bijna niet anders dan dat zelfs de grootste aanhanger van een autoritair overheidsapparaat al eens de wenkbrauwen fronst en zich afvraagt waar dit nu allemaal over gaat.

“The natural liberty of man is to be free from any superior power on Earth, and not to be under the will or legislative authority of man, but only to have the law of nature for his rule.”

― Samuel Adams, The Rights of the Colonists


Kosmische Kentering

Deze turbulente periode die onze perceptie van de realiteit aan het veranderen is stond letterlijk in de sterren geschreven. Niet alleen moderne astrologie maar ook de Maya kalender en de apocalyps die er mee geassocieerd wordt voorzagen dit moment. Een ‘apocalyps’ heeft op zich weinig met een cataclysmisch einde van de wereld te maken. Het woord is afkomstig van het Griekse ἀποκάλυψις dat onthulling of openbaring betekent. Het duidt een periode aan waarin we ontwaken uit onze slaap en de realiteit van ons bestaan met nieuwe ogen bekijken; een kosmische transitie naar een hoger bewustzijn, voorbij de sluier der illusies. Net zoals wanneer Neo aan Morpheus vraagt in de eerste ‘Matrix’ film, na bevrijd te zijn uit het systeem, waarom z’n ogen zo pijn doen. Waarop Morpheus antwoordt: “omdat je ze nog nooit hebt gebruikt.”

Vaak wordt aangenomen dat dit moment samenvalt met het fameuze ‘Tijdperk van Waterman’. Recente astrologische berekeningen geven echter aan dat dit onwaarschijnlijk is. Het zou minstens nog 270 jaar duren voor we dat punt bereiken. Wel bewegen we opwaarts, weg van het laagste punt van bewustzijn: de Kali Yuga of het Ijzeren Tijdperk, en bevinden we ons reeds in de Dwapara Yuga of het Bronzen Tijdperk, maar zijn we nog ver verwijderd van de Satya Yuga: het Gouden Tijdperk van Verlichting waar de mensheid op z’n hoogste niveau bestaat. Het is vergelijkbaar met de maand februari op Aarde, de lente komt er aan maar het kan nog verdomd koud en slecht weer zijn. Op dezelfde manier zetten we nu de moeilijke eerste stappen naar betere tijden. Een proces dat gepaard gaat met de pijnlijke vaststelling dat onze levensvisies grotendeels geconditioneerde percepties zijn, gefabriceerd door psychopathische machtswellustelingen die de kunst van socio-culturele manipulatie perfect beheersen.

“The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of our country. We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas suggested, largely by men we have never heard of.”

Edward Bernays, Propaganda

Als er een figuur is die er de voorbije maanden heeft voor gezorgd dat miljoenen mensen zich bewust zijn geworden van de agenda’s van de machtselite, dan is het wel de zelfverklaarde gezondheidsexpert Bill Gates en zijn ‘Bill and Melinda Gates Foundation’, de grootste privé-stichting ter wereld en door haar miljarden dollars sponsoring aan de Wereldgezondheidsorganisatie haar de facto beleidsbepaler. De invloed van deze organisatie, voor en achter de schermen, is zo groot dat ze niet enkel de lakens uitdeelt bij de corrupte Wereldgezondheidsorganisatie maar een virtueel monopolie bezit op het globale gezondheidsbeleid. Wanneer we nog dieper graven zien we dat deze filantropische gigant niets meer is dan een dekmantel om de eugenetische agenda (tegenwoordig ‘Population Control’ genaamd) voort te zetten en de miljardenomzet van ‘Big Pharma’ verder te vergroten.

Laat me er geen doekjes om winden. Hoewel oprechte filantropie zeker voorkomt dient het even vaak als voorwendsel voor de elite om via hun vele stichtingen grote sommen geld te versluizen, sociale controle te vergroten en in het algemeen meer macht te consolideren. Sinds de peetvader van het Rockefeller banken-farma-olie imperium, John D. Rockefeller, deze strategie perfectioneerde aan het begin van de vorige eeuw is het een favoriet geworden in de hoogste regionen van de macht. De eugenetische Gates dynastie is het zoveelste schaamteloze geval. Opperste waakzaamheid is dus geboden wanneer Gates Junior met z’n schaapachtige glimlach en z’n ‘sympathieke bompa’ voorkomen zijn opwachting maakt in een van de vele georkestreerde tv-interviews. Dit is een enorm sluwe wolf in schaapskleren die zich letterlijk alles kan permitteren en maar een enkel doel meer voor ogen heeft: macht. 

“As the UK-based NGO Global Justice Now noted, “the Foundation’s influence is so pervasive that many actors in international development which would otherwise critique the policy and practice of the Foundation are unable to speak out independently as a result of its funding and patronage.” 

“The World Bank and the IMF look like midgets in front of the Gates Foundation, in terms of power and influence,” Dr. Vandana Shiva remarked to The Grayzone.”

“In 2008, the communications chief for PBS NewsHour, Rob Flynn, explained that “there are not a heck of a lot of things you could touch in global health these days that would not have some kind of Gates tentacle.” This was around the time when the foundation gave the NewsHour $3.5 million to establish a dedicated production unit to report on important global health issues.”

The Grayzone, Why the Bill Gates global health empire promises more empire and less public health

Twee andere onderwerpen die eindelijk uit de taboesfeer worden gehaald zijn (VIP) pedofilie-netwerken en satanisch ritueel misbruik (SRM). SRM is een wereldwijd fenomeen dat voornamelijk plaatsvindt in elite kringen – politici, CEO’s, bankiers etc. waarbij kinderen en baby’s worden verhandeld en daarna ritueel verkracht, gefolterd of/en vermoord. Dit gaat vaak gepaard met hersenspoeling door middel van psychologische terreur, aangevuld met waterboarding, elektroshocks, opsluiting enzovoort, zodat de kinderen meervoudige persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen. Deze verschrikkelijke feiten worden alleen maar erger gemaakt doordat de slachtoffers die ze overleven en de moed vinden om hiermee naar buiten te komen zelden of nooit worden geloofd. Ook klacht indienen leidt nagenoeg nooit tot resultaten aangezien politiemensen en hooggeplaatste magistraten vaak deel uitmaken van de doofpotoperatie.

Naast voortdurende schandalen over kinderhandel en seksueel misbruik van kinderen bij de Verenigde Naties en het geïnstitutionaliseerd misbruik van het Vaticaan, werd met de zaak rond Jeffrey Epstein en zijn pooier Ghislaine Maxwell, de erfgename van mediamagnaat en Mossad spion Robert Maxwell, ook de connectie tussen kindermisbruikers en hooggeplaatste figuren bevestigd. En ook de betrokkenheid van overheidsinstanties en intelligentiediensten bij deze misselijkmakende praktijken komt meer en meer aan het licht. Zelfs ‘Missionaries of Charity’, de organisatie van de controversiële Moeder Theresa, werd recent aangeklaagd voor het verhandelen van baby’s.

Van de recente overvloed aan informatie over deze onderwerpen zijn er twee online documentaires zeer de moeite om te bekijken. ‘Out of Shadows’ concentreert zich op het misbruik binnen Hollywood en bij de Amerikaanse elite. ‘Pedophiles in Parliament’ overloopt de lange geschiedenis van kindermisbruik bij Britse politici; een publiek geheim dat sinds de onthullingen over serie-misbruiker en vriend aan huis bij de Britse koninklijke familie, Jimmy Saville, weer volop onder de aandacht is gebracht. Een van de voornaamste stemmen die zich over dit Kwaad uitspreken is de Belgische Anneke Lucas, zelf een overlevende van seksslavernij. Ook een andere Belgische, de criminologe en psychiater Carine Hutsebaut, wordt wereldwijd erkend als expert op het gebied van kinderhandel, pedofilie en ritueel misbruik.

Het spreekt voor zich dat al deze (kosmische) revelaties een doorn in het oog zijn van de machtigen der aarde die rekenen op de onwetendheid van de massa om hun plannen uit te voeren. Elke nieuwe openbaring ondermijnt immers het geloof in de illusoire autoriteit die de elite over het volk denkt te hebben. De druk op het vrij delen van informatie wordt dan ook steeds groter, in die mate dat berichtgeving ook in het Westen opnieuw openlijk wordt gecensureerd. Allesbehalve onafhankelijke ‘fact-checkers’ vormen, in tandem met social-media giganten en tot op zekere hoogte de mainstream media, het moderne equivalent van de Inquisitie en sparen koste noch moeite om informatie van onderzoekers, wetenschappers en journalisten die afwijkt van de officiële verhaallijn achter te houden of in diskrediet te brengen. Daarenboven wordt met de tirannie van politieke correctheid ons recht op vrije meningsuiting aan sneltempo geërodeerd, met als gevolg dat eenieder die zich uitspreekt over gevoelige, maatschappelijke thema’s automatisch riskeert geofferd te worden op het altaar van sociale rechtvaardigheid.

“Political correctness is America’s newest form of intolerance, and it is especially pernicious because it comes disguised as tolerance. It presents itself as fairness, yet attempts to restrict and control people’s language with strict codes and rigid rules. I’m not sure that’s the way to fight discrimination. I’m not sure silencing people or forcing them to alter their speech is the best method for solving problems that go much deeper than speech.”

― George CarlinWhen Will Jesus Bring the Pork Chops?


Onvermijdelijke Toekomst


Dat de mensheid momenteel door een ontwakingsproces gaat is onmiskenbaar. Op welk punt we ons precies in deze evolutie bevinden valt moeilijk te zeggen. De interpretaties van de kalenders verschillen afhankelijk van de geleerde of de traditie, maar vast staat dat sinds de laatste fysieke catastrofe, 9500 jaar geleden, het bewustzijn in onze constellatie zich in een neerwaartse spiraal bewoog. De Magnifieke Mens – wonderlijke brug tussen het dierlijke en het spirituele, ging ten onder aan indoctrinatie en terreur. De weegschaal waarop de Krachten van het Universum worden gebalanceerd helde over naar de donkere zijde en de mens daalde af naar de Onderwereld van de ziel. Zodoende verloochende hij voor een groot stuk zijn connectie met het Goddelijke voor lust, macht en materialisme. Deze periode loopt nu op z’n einde. Het pendulum der bewustzijn verandert van richting en we bewegen ons terug naar betere tijden waarbij de mens gaandeweg zijn ware, spirituele aard herontdekt.

Maar een ‘Awakening’ is nog geen Verlichting. Ondanks een aantal stappen in de juiste richting zijn we nog lang niet aanbeland bij het moment waarop we naar een waarlijk harmonieuze samenleving kunnen evolueren. Eerst dienen er nog heel wat lagen manipulatie en bedrog ontmaskerd te worden. Vooral het gemak waarmee we ons nog laten meeslepen met door de media opgeklopte massahysterie is nog een groot werkpunt, zoals de recent geëscaleerde Black Lives Matter protesten aantoonden. Ook ons blind vertrouwen in overheden, hulporganisaties en NGO‘s, die de mantel der altruïsme misbruiken om terechte bezorgdheden te kapen en vervolgens tegen het volk te gebruiken, zal nog een aantal flinke deuken moeten krijgen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de occulte aspecten die meespelen in deze bewustzijnsoorlog. Te vaak verliezen we ons nog in de overtuiging dat de wereld enkel om geld draait terwijl het in werkelijkheid, zeker helemaal bovenaan de piramide, de drang naar controle en macht is die de machine doet draaien. Een cruciaal verschil, treffend verwoord door Kevin Spacey in zijn rol als president van de VS in de reeks ‘House of Cards’.

“Money is the McMansion in Sarasota that starts falling apart after ten years, power is the old stone building that stands for centuries.” 

― Frank Underwood (Kevin Spacey), House of Cards 

Bovendien zullen de machtigen die het Donker aanhangen zich niet zomaar gewonnen geven. Ze beseffen maar al te goed dat hun einde langzaamaan nadert en dat ze plaats zullen moeten maken voor het nieuwe Licht. Jammer genoeg is het de aard van het beestje om hierop te reageren met het zaaien van angst, verdeeldheid en repressie. Het ziet er dus naar uit dat we eerst nog een moeilijke periode tegemoet gaan. Ironisch genoeg zal dit er op zijn beurt weer voor zorgen dat er meer mensen ontwaken. Hoe hoger de druk van bovenaf, hoe groter het draagvlak vanonder. Licht en Donker, Goed en Kwaad, zijn communicerende vaten; twee polariteiten van hetzelfde geheel, verwikkeld in een eeuwige dans. Daarom dat elke nieuwe vorm van onderdrukking, hoe effectief ook, als resultaat zal hebben dat we meer kennis opdoen over hoe we (psychologisch) worden beïnvloed door de machtsspelletjes die boven onze hoofden worden gespeeld.

“The enemy we face – which has haunted our world for millennia – will not concede of its own will. It will not yield or give ground. It is in fear, but has combined its fear with occult knowledge. This combination makes it lethal in the extreme. It seeks to humiliate the good, the pure, and the virtuous. It is the enemy of truth and freedom. It cannot triumph because the force it vainly opposes is eternal and self-sustaining.

The problem of evil is not solved with a clenched fist but open, receptive, mutable, insightful minds. These characteristics are represented by the Archangel Michael and his mighty sword, by Arthur’s Excalibur, Robin’s flaming arrows, and Merlin’s serpentine wand. We overcome the direst enemies with knowledge rather than might. We seek revelation to prevent revolution, and to overcome evil with the force of our example rather than the example of our force. We use psychological weaponry, and move with conviction in our cause with sovereign power. As said above, we understand that freedom is never free and that silence is most definitely consent.”

– Michael Tsarion, The Age of Revealing


Het Grote Werk

Geen fundamentele verandering kan plaatsvinden zolang we vasthouden aan oude, geconditioneerde patronen, valse ideologieën en het geloof dat het zoveelste politiek, sociaal, economisch of ecologisch systeem de utopie waar rechtvaardigheidsstrijders allerhande van dromen tot stand zal brengen. Echte vooruitgang volgt uit de transformatie van het individu, niet uit het pathologisch willen opdringen van onze overtuigingen en een obsessie met het collectief. Mensen zijn sociale wezens en we hebben mekaar zeker nodig maar voor we gemeenschappelijk kunnen groeien dienen we ons eerst en vooral te ontwikkelen tot sterke, gebalanceerde persoonlijkheden. Ieder van ons heeft zijn uniek pad – geen twee paden zijn gelijk, en ieder van ons zou moeten gestimuleerd worden om dat pad zo ver mogelijk te verkennen. Het zijn immers authentieke individuen die in verbinding staan met hun Ware Zelf die de bouwstenen vormen van een sterke en (mentaal) gezonde samenleving.

“You cannot hope to build a better world without improving the individuals. To that end, each of us must work for our own improvement and, at the same time, share a general responsibility for all humanity, our particular duty being to aid those to whom we think can be most useful.”

― Marie Curie, Pierre Curie, translated by Charlotte Kellogg and Vernon Lyman Kellogg

De enige revolutie die er bijgevolg echt toe doet, is een Revolutie van de Ziel. Enkel met toewijding aan het Grote Werk en door zich te aligneren met de soms harde maar onvermijdelijke Wetten der Natuur, en de spirituele waarheden die daarin verscholen liggen, maakt de mens een kans om de ‘ideale wereld’ te manifesteren waar hij zegt naar te verlangen. Door voortdurend te vechten tegen het ‘Systeem’ voeden we het alleen maar en zorgen we er net voor dat het kan blijven bestaan. De psychopathische krachten die de mensheid trachten te controleren willen niet liever dan dat we al onze energie verspillen door mekaar te bevechten in de verdeel en heers arena’s die zij voor ons hebben gecreëerd. Controle is controle en de banken winnen altijd, of dat nu in naam is van hebzucht of geveinsde filantropie.

Wat niet wil zeggen dat we zomaar alles moeten accepteren. Wanneer onze vrijheden, emotioneel, spiritueel of fysiek, worden belaagd behouden we het Universele Recht ons hiertegen te verdedigen. Waar het om gaat is dat we moeten afstappen van het idee dat maatschappelijke kwesties zoals veiligheid, gelijkheid of andere een inbreuk op de intrinsieke vrijheden van onze medemens verantwoorden. Niemand, ook geen overheid, beschikt over het recht om een ander zijn levenswijze te bepalen, zelfs al is het met de beste intenties. Onze ware Kracht ligt in de veranderingen die we zelf kunnen realiseren, in onze eigen leefwereld en onze directe omgeving, en hoe we daarmee anderen inspireren om hetzelfde te doen. Veel van onze problemen zouden veel sneller opgelost zijn mocht morgen iedereen enkel nog aan zichzelf werken in plaats van voortdurend de wereld te willen veranderen. Laat dit dan ook de grootste les zijn die de geglobaliseerde mens tijdens de eenentwintigste zal leren: dat welvaart, vooruitgang en ideologieën hun waarde verliezen zolang ze niet zijn gebaseerd op Vrijheid, Waarheid en Gerechtigheid.

Met tonnen energie en bakken liefde


Parallel Heimat

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *